canlı destek

Surverys

Bölümümüzde gerçekleştirilen ZİDEK çalışmaları kapsamında hazırlanması planlanan anketler ve bu anketler ile ilgili komisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Syllabus Evaluation Survey: Bu anketler her ders dönemi sonrasında lisans öğrencilerine uygulanacaktır.

Program çıktıları anketi, öğretim elemanı değerlendirme anketi ve ders değerlendirme anketi kısımlarından oluşmaktadır. Bu anketlerin hazırlanması ve değerlendirilmesi bölümümüz bünyesinde kurulan "Bilişim Komisyonu" tarafından yapılacaktır.

Informatics Commission

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK

Prof.Dr. Nilgün SAATÇI MORDOĞAN

Prof.Dr. Yusuf KURUCU

Assoc. Prof. H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU

Assoc. Prof. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

Assoc. Prof.  Ali Rıza ONGUN

Asst. Prof. Hakan ÇAKICI

Dr. N. Tuba BARLAS

Researcher Mehmet Olgun ATALAY

Researcher Onur BAYIZ

 

2. Students on Graduation Status Survey: Bu anketler, mezuniyet durumuna gelmiş ve bitirme ödevini sunan öğrencilere uygulanacaktır. Bu anketleri bölümümüz bünyesinde kurulmuş olan "Bitirme Tezi Komisyonu" tarafından hazırlanacak ve değerlendirilecektir.

Thesis Commission

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK

Assoc. Prof. M. Tolga ESETLİLİ

Assoc. Prof Fulsen ÖZEN

Researcher M. Olgun ATALAY

Researcher Onur BAYIZ

 

3. Graduate Survey: Bu anket mezun olmuş, kendi alanında belirli bir iş tecrübesi edinmiş olan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarına uygulanmaktadır. Bu anket uygulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüz bünyesinde çeşitli toplantılar ve organizasyonlar düzenlenmektedir. Mezun anketinin hazırlanması ve değerlendirilmesi bölümümüz bünyesinde kurulmuş olan "Mezunlar Komisyonu" tarafından gerçekleştirilecektir.

Graduate Commission

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK

Assoc. Prof. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

Assoc. Prof. Fulsen ÖZEN

Dr. N. Tuba BARLAS

Researcher M. Olgun ATALAY

Researcher Onur BAYIZ

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY