canlı destek

Academic Staff

 

Department of Soil Science Department of Plant Nutrition
Prof. Dr. İhsan Bülent Okur Prof. Dr. Nilgün Saatçı Mordoğan
Prof. Dr. Nur Okur  Prof. Dr. Burçin Çokuysal (Head of the department of Plant Nutrition)
Prof. Dr. Yusuf Kurucu  Prof. Dr. Mehmet Eşref İrget
Prof. Dr. Mustafa Bolca  Prof. Dr. Ömer Lütfü Elmacı
Prof. Dr. Sezai Delibacak (Head of department) (Head of the department of Soil Science) Assoc. Prof. Bihter Çolak Esetlili
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu (Vicehead of department)  Assoc. Prof. Mahmut Tepecik
Prof. Dr. Gökçen Yönter Asst. Prof. Bülent Yağmur (Vicehead of department
Assoc. Prof. Mustafa Tolga Esetlili Asst. Prof. Hakan Çakıcı
Assoc. Prof. Ali Rıza Ongun Dr. Neriman Tuba Barlas
Assoc. Prof. Fulsen Özen  
Researcher Onur Bayız  

 

TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. İhsan Bülent OKUR

 
 
FIELD OF STUDY
 • Toprak Bilimi (Soil Science)
 • Toprak Fiziği (Soil Physics)
 • Su Kalitesi (Water Quality)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 15 12

E-mail : bulent.okur@ege.edu.tr

Prof. Dr. Nur OKUR

 

FIELD OF STUDY

 • Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası (Soil Microbiology and Biochemistry)
 • Toprak Bilimi (Soil Science)
 • Mikrobiyal Gübreler (Microbial Fertilizers)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 15 13

E-mail : nur.okur@ege.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf KURUCU

FIELD OF STUDY

 • Toprak Etüt ve Haritalama (Soil Survey and Mapping)
 • Jeomorfoloji (Geomorphology)
 • Uzaktan Algılama ve CBS (Remote Sensing and GIS)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 15 10

E-mail :: yusuf.kurucu@ege.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa BOLCA

 

FIELD OF STUDY

 • Toprak Mineralojisi (Soil Mineralogy)
 • Toprak Genetiği (Soil Genetics)
 • Uzaktan Algılama ve CBS (Remote sensing and GIS)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 86

E-mail : mustafa.bolca@ege.edu.tr

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK

 

FIELD OF STUDY

 • Toprak Fiziği (Soil Physics)
 • Sulama Suyu Kalitesi (Irrigation Water Quality)
 • Toprak ve Su Kirliliği (Soil and Water Pollution)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 53

E-mail : sezai.delibacak@ege.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU

 
FIELD OF STUDY
 • Mikrobiyal Ekoloji ve Yönetimi (Soil Microbial Ecology and Management)
 • Organik Atık Yönetimi (Organic Waste Management)
 • İklim Değişikliği ve Toprak Etkileşimleri (Climate Change and Soil Interactions)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 29 00

E-mail : husnu.kayikcioglu@ege.edu.tr

Prof. Dr. Gökçen YÖNTER

 
 
FIELD OF STUDY
 • Toprak ve Su Koruma (Soil and Water Conservation)
 • Yağış Benzeticiler (Rain Simulators)
 • Toprak Erozyonu (Soil Erosion)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 29 77

E-mail : gokcen.yonter@ege.edu.tr

Assoc. Prof. Mustafa TOLGA ESETLİLİ

 
 
FIELD OF STUDY
 • Toprak Etüt ve Haritalama (Soil Survey and Mapping)
 • Toprak Genetiği (Soil Genetics)
 • Uzaktan Algılama ve CBS (Remote sensing and GIS)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 83

E-mail : tolga.esetlili@ege.edu.tr

Assoc. Prof. Ali Rıza ONGUN

 
 
FIELD OF STUDY
 • Toprak Bilimi (Soil Science)
 • Toprak Fiziği (Soil Physics)
 • Sulama Suyu Kalitesi (Irrigation Water Quality)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 29 48

E-mail : ali.riza.ongun@ege.edu.tr

Assoc. Prof. Fulsen ÖZEN

 
FIELD OF STUDY
 • Toprak Mineralojisi (Soil Mineralogy)
 • Toprak Etüt ve Haritalama (Soil Survey and Mapping)
 • Uzaktan Algılama ve CBS (Remote sensing and GIS)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 84

E-mail : fulsen.ozen@ege.edu.tr

 

 

BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Nilgün SAATÇI MORDOĞAN

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Bitki Biyokimyası (Plant Biochemistry)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 15 08

E-mail : nilgun.mordogan@ege.edu.tr

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Bitki Fizyolojisi (Plant Physiology)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 51

E-mail : burcin.cokuysal@ege.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Eşref İRGET

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Gübreler ve Gübreleme (Fertilizers and Fertilization)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 55

E-mail : esref.irget@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Lütfü ELMACI

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Bitki Biyokimyası (Plant Biochemistry)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 85

E-mail : omer.lutfu.elmacı@ege.edu.tr

Assoc. Prof. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Toprak Kirliliği (Soil Pollution)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 52

E-mail : bihter.colak@ege.edu.tr

Assoc. Prof. Mahmut TEPECİK

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Gübreler ve Gübreleme (Fertilizers and Fertilization)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 29 13

E-mail : mahmut.tepecik@ege.edu.tr

Asst. Prof. Üyesi Bülent YAĞMUR

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Gübreler ve Gübreleme (Fertilizers and Fertilization)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 47

E-mail : bulent.yagmur@ege.edu.tr

Asst. Prof. Üyesi Hakan ÇAKICI

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Gübreler ve Gübreleme (Fertilizers and Fertilization)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 81

E-mail : hakan.cakici@ege.edu.tr

Dr. Neriman Tuba BARLAS

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 15 09

E-mail : tuba.barlas@ege.edu.tr

Researcher Onur BAYIZ

 

FIELD OF STUDY

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

CONTACT INFORMATION

Tel : +90 232 311 26 54

E-mail : onur.bayiz@ege.edu.tr

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY