canlı destek

Anketler

Anketler

Bölümümüzde gerçekleştirilen ZİDEK çalışmaları kapsamında hazırlanması planlanan anketler ve bu anketler ile ilgili komisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Ders programı değerlendirme anketleri: Bu anketler her ders dönemi sonrasında lisans öğrencilerine uygulanacaktır.

Program çıktıları anketi, öğretim elemanı değerlendirme anketi ve ders değerlendirme anketi kısımlarından oluşmaktadır. Bu anketlerin hazırlanması ve değerlendirilmesi bölümümüz bünyesinde kurulan "Bilişim Komisyonu" tarafından yapılacaktır.

Bilişim Komisyonu

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK

Prof.Dr. Nilgün SAATÇI MORDOĞAN

Prof.Dr. Yusuf KURUCU

Doç.Dr. H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU

Doç.Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

Doç.Dr. Ali Rıza ONGUN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAKICI

Dr. N. Tuba BARLAS

Araş. Gör. Mehmet Olgun ATALAY

Araş. Gör. Onur BAYIZ

 

2. Mezuniyet Durumundaki Öğrenci anketi: Bu anketler, mezuniyet durumuna gelmiş ve bitirme ödevini sunan öğrencilere uygulanacaktır. Bu anketleri bölümümüz bünyesinde kurulmuş olan "Bitirme Tezi Komisyonu" tarafından hazırlanacak ve değerlendirilecektir.

Bitirme Tezi Komisyonu

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK

Doç.Dr. M. Tolga ESETLİLİ

Doç.Dr. Fulsen ÖZEN

Araş.Gör. M. Olgun ATALAY

Araş. Gör. Onur BAYIZ

 

3. Mezun anketi: Bu anket mezun olmuş, kendi alanında belirli bir iş tecrübesi edinmiş olan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarına uygulanmaktadır. Bu anket uygulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüz bünyesinde çeşitli toplantılar ve organizasyonlar düzenlenmektedir. Mezun anketinin hazırlanması ve değerlendirilmesi bölümümüz bünyesinde kurulmuş olan "Mezunlar Komisyonu" tarafından gerçekleştirilecektir.

Mezunlar Komisyonu

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK

Doç.Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

Doç.Dr. Fulsen ÖZEN

Dr. N. Tuba BARLAS

Araş. Gör. M. Olgun ATALAY

Araş. Gör. Onur BAYIZ

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ