canlı destek

Akademik Personel

İsimlere tıkladığınızda ilgili Hocanın "Ege Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi"ne yönlendirileceksiniz.

Toprak Bilimi Anabilim Dalı Bitki Besleme Anabilim Dalı
Prof. Dr. İhsan Bülent Okur Prof. Dr. Nilgün Saatçı Mordoğan 
Prof. Dr. Nur Okur  Prof. Dr. Burçin Çokuysal (anabilim dalı başk.)
Prof. Dr. Yusuf Kurucu (anabilim dalı başk.) Prof. Dr. Mehmet Eşref İrget
Prof. Dr. Mustafa Bolca  Prof. Dr. Ömer Lütfü Elmacı
Prof. Dr. Sezai Delibacak (bölüm başk.)  Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili 
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğu (bölüm başk. yrd.)  Doç. Dr. Mahmut Tepecik
Prof. Dr. Gökçen Yönter Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yağmur (bölüm başk. yrd.) 
Doç. Dr. Mustafa Tolga Esetlili Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çakıcı
Doç. Dr. Ali Rıza Ongun Araş. Gör. Dr. Neriman Tuba Barlas
Doç  Dr. Fulsen Özen  
Araş. Gör. Onur Bayız  

 

TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. İhsan Bülent OKUR

 
 
ÇALIŞMA ALANLARI
 • Toprak Bilimi (Soil Science)
 • Toprak Fiziği (Soil Physics)
 • Su Kalitesi (Water Quality)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 15 12

E-posta : bulent.okur@ege.edu.tr

Prof. Dr. Nur OKUR

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası (Soil Microbiology and Biochemistry)
 • Toprak Bilimi (Soil Science)
 • Mikrobiyal Gübreler (Microbial Fertilizers)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 15 13

E-posta : nur.okur@ege.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf KURUCU

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Toprak Etüt ve Haritalama (Soil Survey and Mapping)
 • Jeomorfoloji (Geomorphology)
 • Uzaktan Algılama ve CBS (Remote Sensing and GIS)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 15 10

E-posta : yusuf.kurucu@ege.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa BOLCA

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Toprak Mineralojisi (Soil Mineralogy)
 • Toprak Genetiği (Soil Genetics)
 • Uzaktan Algılama ve CBS (Remote sensing and GIS)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 86

E-posta : mustafa.bolca@ege.edu.tr

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Toprak Fiziği (Soil Physics)
 • Sulama Suyu Kalitesi (Irrigation Water Quality)
 • Toprak ve Su Kirliliği (Soil and Water Pollution)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 53

E-posta : sezai.delibacak@ege.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU

 
ÇALIŞMA ALANLARI
 • Mikrobiyal Ekoloji ve Yönetimi (Soil Microbial Ecology and Management)
 • Organik Atık Yönetimi (Organic Waste Management)
 • İklim Değişikliği ve Toprak Etkileşimleri (Climate Change and Soil Interactions)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 29 00

E-posta : husnu.kayikcioglu@ege.edu.tr

Prof. Dr. Gökçen YÖNTER

 
 
ÇALIŞMA ALANLARI
 • Toprak ve Su Koruma (Soil and Water Conservation)
 • Yağış Benzeticiler (Rain Simulators)
 • Toprak Erozyonu (Soil Erosion)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 29 77

E-posta : gokcen.yonter@ege.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa TOLGA ESETLİLİ

 
 
ÇALIŞMA ALANLARI
 • Toprak Etüt ve Haritalama (Soil Survey and Mapping)
 • Toprak Genetiği (Soil Genetics)
 • Uzaktan Algılama ve CBS (Remote sensing and GIS)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 83

E-posta : tolga.esetlili@ege.edu.tr

Doç. Dr. Ali Rıza ONGUN

 
 
ÇALIŞMA ALANLARI
 • Toprak Bilimi (Soil Science)
 • Toprak Fiziği (Soil Physics)
 • Sulama Suyu Kalitesi (Irrigation Water Quality)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 29 48

E-posta : ali.riza.ongun@ege.edu.tr

Doç. Dr. Fulsen ÖZEN

 
ÇALIŞMA ALANLARI
 • Toprak Mineralojisi (Soil Mineralogy)
 • Toprak Etüt ve Haritalama (Soil Survey and Mapping)
 • Uzaktan Algılama ve CBS (Remote sensing and GIS)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 84

E-posta : fulsen.ozen@ege.edu.tr

 

 

BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Nilgün SAATÇI MORDOĞAN

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Bitki Biyokimyası (Plant Biochemistry)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 15 08

E-posta : nilgun.mordogan@ege.edu.tr

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Bitki Fizyolojisi (Plant Physiology)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 51

E-posta : burcin.cokuysal@ege.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Eşref İRGET

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Gübreler ve Gübreleme (Fertilizers and Fertilization)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 55

E-posta : esref.irget@ege.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Lütfü ELMACI

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Bitki Biyokimyası (Plant Biochemistry)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 85

E-posta : omer.lutfu.elmacı@ege.edu.tr

Doç. Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Toprak Kirliliği (Soil Pollution)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 52

E-posta : bihter.colak@ege.edu.tr

Doç. Dr. Mahmut TEPECİK

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Gübreler ve Gübreleme (Fertilizers and Fertilization)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 29 13

E-posta : mahmut.tepecik@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent YAĞMUR

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Gübreler ve Gübreleme (Fertilizers and Fertilization)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 47

E-posta : bulent.yagmur@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAKICI

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Gübreler ve Gübreleme (Fertilizers and Fertilization)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 81

E-posta : hakan.cakici@ege.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Neriman Tuba BARLAS

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 15 09

E-posta : tuba.barlas@ege.edu.tr

Arş. Gör. Onur BAYIZ

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bitki Besleme (Plant Nutrition)
 • Toprak Verimliliği (Soil Fertility)
 • Toprak ve Bitki Analizleri (Soil and Plant Analysis)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel : +90 232 311 26 54

E-posta : onur.bayiz@ege.edu.tr

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ