canlı destek

PROJELERİMİZ

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM

ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER

PROJE KODU

PROJE

ADI

PROJE YÖNETİCİSİ

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

DESTEKLEYEN KURULUŞ

120N039

Türkiye'de Sürdürülebilir Seker Pancarı Üretimi İçin Sezonluk Bir Toprak Yönetim Modelinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Ağustos 2020-Ağustos 2022

TUBİTAK-Royal Academy

120O289

Gemlik Zeytin Fidanlarının Kuraklık Stresini Azaltmalarında Arbüsküler Mikoriza Uygulamalarının Etkisi

Prof.Dr. Nur OKUR

Ağustos 2020-Ağustos 2023

TUBİTAK

119N494

Yeni Geliştirilen Biyo-Gübrelerin ve Akdeniz İkliminde Yetişen Yenilebilir Yabani Bitki Türlerinin Toprak Özelliklerini İyileştirici Etkilerinin İncelenmesi (VALUEFARM) (Thematic Area 2 Topic 2.2.1.)

Prof. Dr. Yusuf KURUCU

(Çok uluslu PROJE, Ege Üniv. İş paketleri Yöneticisi)

Eylül 2020-Ağustos 2023

TUBİTAK-PRİMA AB Komisyonu

FGA-2020-21594

Buğday Bitkisinin Çok Bantlı Fenolojik Spektral İmzalarının Ürün İzleme ve Hassas Rekolte Tahminlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Nisan 2020/Nisan 2022

E.Ü.BAP

FYL-2020-21437

Tarım politikalarının arazi kullanım şekli üzerine etkilerinin Küçük Menderes Havzası örneğinde izlenmesi

Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Şubat 2020/ Ocak 2022

E.Ü.BAP

FKP-2019-20854

Farklı Uzaktan Algılama Platformlarından Elde Edilen Görüntüler ile Pamuk Bitkisinin Gelişiminin İzlenmesi ve Olası Stres Koşulları ile Gelişim Bozuklarının Tespiti

Doç. Dr. M. Tolga ESETLİLİ

Ekim 2019-Eylül 2021

E.Ü.BAP

16-ZRF-064

Arılık Envanteri Oluşturulması, Yönetimi ve İzlenmesinde Uzaktan Algılama Tekniği ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, İzmir İli Örneği

Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Aralık 2017/Aralık 2020

E.Ü.BAP

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ