canlı destek

Toprak Örneği Nasıl Alınmalıdır?

 

Homojen olduğu belirlenen bir tarladan toprak örneği alınırken, arazi büyüklüğüne de dikkat etmeli ve en az 8-10 nokta saptanmalıdır. Zik zak bir hat oluşturarak her bir noktadan örnekleme yapılmalı ve tümü iyice karıştırılarak, araziyi en iyi temsil edecek tek bir örneğin alınması sağlanmalıdır. Tek yıllık bir bitki yetiştirilmesi planlanıyorsa, kök yapısı dikkate alınarak, 0-30 cm derinliğinde V harfi şeklinde çukurlar açılır. Ancak derin köklü ve çok yıllık bir bitki yetiştirilmesi planlanıyorsa 0-30 cm ve 30-60 cm olmak üzere iki ayrı örnekleme yapılmalıdır. Açılan V şeklindeki çukurun düzgün tarafından 3–4 cm kalınlığında bir toprak dilimi bahçe küreği veya bel ile kesilerek kürek üzerine alınır.  Bu şekilde alınan toprak, kova yada temiz bir bez içerisine koyulmalıdır. Aynı işlem tarlanın 8-10 kısmında da tekrarlanır. Sonunda bez veya kova içinde biriken toprak el ile iyice karıştırılır, kesekler parçalanır, taş ve bitki kök parçaları uzaklaştırılır. Bu işlem bittikten sonra iyice karışmış olan bu topraktan ortalama 1-1.5 kg alınır ve temiz bir torbaya koyulur. Bilgi etiketi kurşun kalemle doldurulmalı ve torbanın içine bırakılmalıdır. Ayrıca bir etiket daha hazırlanarak torbanın ağzına bağlanır veya üzerine yapıştırılır. Bu şekilde hazırlanan örnekler en yakın Toprak Analiz Laboratuvarına götürülmelidir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ