EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Lisans Eğitimi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 1956 yılında kurulan Toprak ve Bitki Besleme Kürsülerinin birleştirilmesiyle 1972 yılında Bölüm Öğretimine başlamıştır. Toprak ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı altında toplam 9 Bilim Dalı bulunmaktadır. Bu Bilim Dalları sırasıyla; * Toprak Fiziği * Toprak Kimyası * Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası * Toprak Mineralojisi * Toprak Verimliliği * Bitki Besleme * Toprak Genetiği ve Sınıflandırma * Toprak ve Su Korunumu * Toprak Etüd ve Haritalama Bölüm aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet göstermektedir. * Toprak ve Bitki Besleme Bilim Dallarını içerecek biçimde kurulan bölümde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir. * Ülke topraklarının ve bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli bir çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Bölüm, gelişmiş laboratuarları, deneme tarla ve seraları ile bu araştırmaları yürütecek imkanlara sahiptir. * Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere aktarılmaktadır. * Bölüm laboratuarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri yanında, toprak etüt haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili hizmetler de verilmektedir.

Daha fazla bilgi ve ders içerikleri için tıklayınız.

Akademik Danışmanlık Öğrenci Bilgi Formu01.pdf

Akademik  danışman görüşme gün ve saatleri. 

Akademik Danışman

Gün

Saat

Prof.Dr.Huriye UYSAL

Çarşamba

13.30-15.30

Prof.Dr.İhsan Bülent OKUR

Pazartesi

13.30-15.30

Prof.Dr.Nur OKUR

Cuma

13.30-15.30

Prof.Dr.Nilgün SAATÇI MORDOĞAN

Çarşamba

13.30-15.30

Prof.Dr.Yusuf KURUCU

Pazartesi

13.30-15.30

Prof.Dr.Burçin ÇOKUYSAL

Salı

13.30-15.30

Prof.Dr.Ömer Lütfü ELMACI

Pazartesi

15.00-17.00

Prof.Dr.Mehmet Eşref İRGET

Salı

08.30-10.30

Prof.Dr.Mustafa BOLCA

Cuma

13.30-15.30

Prof.Dr.Sezai DELİBACAK

Salı

10.30-12.30

Doç.Dr.Gökçen YÖNTER

Perşembe

13.30-15.30

Doç.Dr.Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU

Cuma

13.30-15.30

Doç.Dr.Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

Çarşamba

10.00-12.00

Doç.Dr.Mahmut TEPECİK

Çarşamba

13.30-15.30

Dr.Öğr. Üyesi Bülent YAĞMUR

Çarşamba

13.30-15.30

Dr.Öğr. Üyesi Hakan ÇAKICI

Perşembe

10.30-12.30