canlı destek

Tarihçe

Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 1958 yılında Bitki Besleme ve Toprak Kürsüsü adı altında kurulmuş ve kürsü başkanlığına Doç. Dr. Hıfzı GÜNER getirilmiştir. 1959 yılında profesör olan Hıfzı GÜNER 1963 yılına kadar bu göreve devam etmiştir. Kürsü, 1963 yılında Toprak ve Bitki Besleme Kürsüsü adları altında ikiye ayrılmıştır. Toprak Kürsüsü yönetmenliğini Doç.Dr. Fuat SAATÇI, Bitki Besleme Kürsüsü yönetmenliğini ise vefat ettiği 1970 yılına kadar Prof.Dr. Hıfzı GÜNER yürütmüştür. 1971 yılında bölüm Bitki Besleme ve Kültürteknik bölümlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu tarihten itibaren 1982 yılına kadar Toprak Bölümünün başkanlığını Prof.Dr. Fuat SAATÇI yürütmüştür. YÖK 1982 yılında Bitki Besleme ve Toprak Bölümlerini, Toprak Bölümü adı altında, Kültürteknik bölümünü ise yeni bir bölüm olarak yeniden düzenlemiştir. 1982 yılı Şubat-Eylül ayları arasında Toprak Bölüm başkanlığını Prof Dr. İdris KOVANCI yapmıştır. Halen Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanlığını Prof. Dr. Sezai DELİBACAK yürütmektedir.

BÖLÜM BAŞKANLARIMIZ  
1970 - 1988 Prof. Dr. Fuat SAATÇI
1988 - 1993 Prof. Dr. İdris KOVANCI
1993 - 1999 Prof. Dr. Alaettin TAYSUN
1999 - 2005 Prof. Dr. Rafet KILINÇ
2005 - 2011 Prof. Dr. Dilek ANAÇ
2011 - 2017 Prof. Dr. Huriye UYSAL
2017 - 2020 Prof. Dr. Nilgün SAATÇI MORDOĞAN
2020 - Prof. Dr. Sezai DELİBACAK

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ