canlı destek

Toprakta Temel Verimlilik Analizleri

Topraklarda temel verimlilik analizleri aşağıda verildiği şekildedir:

  • pH (Saturasyon çamuru)
  • EC (dS/m) (Saturasyon çamuru)
  • Kireç (%) (Kalsimetrik)
  • Organik Madde (%) (Modifiye Walkley Black)
  • Tekstür (%) (Bouyoucos)
  • Yarayışlı Fosfor (ppm) (Olsen-Spektrofotometre)
  • Alınabilir Kalsiyum, Sodyum, Magnezyum, Potasyum (ppm) (Amonyum Asetat-Flamefotometre/Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre)
  • Alınabilir Demir, Bakır, Çinko, Mangan (ppm) (DTPA-Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre)
  • Toplam N (%) (Modifiye Kjeldahl)

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ