canlı destek

Sürekli Geliştirme Komisyonları

Sürekli Geliştirme Komisyonları

E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Sürekli Geliştirme Komisyonları, Görevleri ve Üyeleri

Komisyonlar

Görev Tanımları

Komisyon Üyeleri

Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

 1. Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması
 2. Komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması
 3. Öğretim kadrosunun analizi
 4. Tüm sürekli iyileştirme komisyonlarından özdeğerlendirme raporlarının dönemlik olarak istenmesi.

Prof. Dr. Ömer Lütfü ELMACI

Prof. Dr. Mustafa BOLCA

Prof. Dr. H. Hüsnü KAYIKÇIOGLU

Prof. Dr. Gökçen YÖNTER

Doç. Dr. M. Tolga ESETLİLİ

Doç. Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

Doç. Dr. Ali Rıza ONGUN

Doç. Dr. Fulsen ÖZEN

Dr. Öğr. Üyesi. Bülent YAĞMUR

Araş. GörDr. N. Tuba BARLAS

Araş. Gör. Onur BAYIZ

Eğitim Komisyonu

 1. Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. Öğretim Kadrosu ve yük özetinin güncellenmesi
 3. Derslerin ZİDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi
 4. Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi
 5. Lisans eğitim programının güncellenmesi
 6. Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin değerlendirilmesi.
 7. Dönem başlarında danışman-öğrenci toplantılarının yapılarak tutanak hazırlanmasının sağlanması.
 8. Başarı istatistiklerinin yıllara göre belirlenmesi.
 9. Eğitim amaçları, misyon ve vizyonun güncellenerek öğrencilere duyurulması (web sayfası, ZİDEK panosu)
 10. Ölçme değerlendirme sonuç raporlarının değerlendirilerek, akreditasyon komisyonu ve Bölüm akademik kurulunun bilgilendirilmesi ve elde edilen kazanımların iç paydaş çevriminde kullanılması.
 11. ZİDEK Ölçüt 3, ZİDEK çıktılarının yeniden değerlendirilmesi ve yeni program çıktılarının belirlenmesi.
 12. Program çıktılarının ZİDEK çıktıları doğrultusunda güncellenmesi ve gerekli eklemelerin yapılması.
 13. Öğrenci-danışman toplantı sonuçlarına göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirmelerin iç paydaş döngüsüne yansıtılması.
 14. 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile toplantı yapılarak eğitim amaçlarının ve program çıktılarının güncellenmesi

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL

Prof. Dr. Nilgün SAATÇI MORDOĞAN

Prof. Dr. M. Eşref İRGET

Prof. Dr. Gökçen YÖNTER

Doç. Dr. Mahmut TEPECİK

 

Bitirme Tezi Komisyonu

 1. Bitirme tezlerinin ilanı
 2. Bitirme tezi formatının güncellenmesi.
 3. Bölümde yapılan bitirme tezlerinin arşivlenmesi
 4. Bitirme tezi ve sunumlarının sayısının ve niteliğinin (araştırma-derleme) yıllara göre raporlanması.
 5. Mezuniyet aşaması anketlerinin bitirme tezi danışmanları tarafından yapılması sonrasında ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi.
 6. TÜBİTAK destekli bitirme tezlerinin kayıtlarının tutulması
 7. Çok disiplinli bitirme ödevlerinin verilmesinin organizasyonu

Doç. Dr. M. Tolga ESETLİLİ

Araş. Gör. Onur BAYIZ

Bilişim Komisyonu

 1. Anket formlarının elektronik ortama aktarılması
 2. Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin oluşturulması
 3. Öğrenci anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda eğitim komisyonuna sunulması
 4. Mezunlar ve endüstriyel ilişkiler komisyonlarına değerlendirme konusunda destek verilmesi
 5. Ortak verilen derslerde anket formlarının tüm öğretim üyeleri tarafından doldurulmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması
 6. Toplanan bilgilerin formlara dökülmesi
 7. Bölüm web sayfasının güncellenmesi
 8. Öğrencilerin ders değerlendirme anketlerine öğretim üyesinin değerlendirilmesiyle ilgili maddelerin eklenmesi.
 9. Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması.

Doç. Dr. Ali Rıza ONGUN

Araş. Gör. Dr. N. Tuba BARLAS

Araş. Gör. Onur BAYIZ

 

Mezunlar Komisyonu

 1. Mezunlar toplantısı düzenlenmesi
 2. Mezun bilgi bankasının oluşturulması
 3. Mezun anketlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması
 4. Mezun anketlerinin değerlendirilmesinde bilişim komisyonu ile işbirliği yapılması

 

Doç. Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

Doç. Dr. Mahmut TEPECİK

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ