canlı destek

BÖLÜMÜMÜZDE UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLECEK DERSLER HAKKINDA DUYURU

Ders Kodu Dersin Adı  Saat/Hafta Toplam Ders Saati AKTS Kredisi Dersin Türü Sadece Uzaktan Öğretim yoluya verilecek
T U L
Yıl 1 / Yarıyıl 1
FİZ161 Fizik I 2 0   2 3 Z *
TUR101 Türk Dili I 2 0   2 2 Z  
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0   2 2 Z  
KİM189 Genel Kimya 2 2   4 5 Z  
MAT161 Matematik I 2 0   2 3 Z  
ZZO101 Temel İstatistik 2 0   2 3 Z  
BOT115 Botanik 2 0   2 3 Z *
BLG101 Bilgisayar Bilimi 2 2   4 5 Z  
YDI111 Yabancı Dil I 2 0   1 2 Z *
KRY101 Kariyer Planlama 1 0   2 2 Z *
Yıl 1 /  Yarıyıl 2
KİM190 Analitik Kimya 2 0   2 3 Z *
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilaTarihi II 2 0   2 2 Z  
YDI112 Yabancı Dil II 2 0   2 2 Z *
TUR102 Türk Dili II 2 0   2 2 Z  
ZEK201 Ekoloji 2 0   2 3 Z  
ZTS104 Meteoroloji 2 0   2 3 Z  
ZFZ201 Fizyoloji 2 0   2 3 Z *
ZTO309 Moleküler Biyoloji 2 0   2 3 Z *
ÜYG104 Üniversite Yaşamına Geçiş 1 0   1 2 Z  
TBL-I Tarım Hukuku / Zooloji 2 0   2 2 S *
ZTO304 Biyokimya 2 2   4 5 Z  
TOPLAM   21 2 0 23 30    
Yıl 2 / Yarıyıl 1
  Bölüm Seçmeli Ders I  1 0   1 1 S *
  Fakülte Seçmeli Ders I  2 0   4 4 S *
ZBK201 Fakülte Seçmeli Ders II  2 2   4 4 S  
ZTS201 Fakülte Seçmeli Ders  III 2 2   4 4 S  
ZBB202 Fakülte Seçmeli Ders IV 2 2   4 4 S  
ZTE203 Ekonomi 2 2   4 4 Z  
JEO205 Jeoloji 2 0   2 4 Z *
KİM192 Organik Kimya 2 0   2 4 Z *
ISIG211 İş Sağlığı ve Güvenliği -I 1 0   1 1 Z *
Yıl 2 / Yarıyıl 2
  Fakülte Seçmeli Ders V 2 2   4 4 S  
  Fakülte Seçmeli Ders VI 2 0   2 3 S *
  Fakülte Seçmeli Ders VII 2 0   2 3 S *
  Fakülte Seçmeli Ders VIII 2 2   4 4 S  
  Fakülte Seçmeli Ders IX 2 2   4 4 S  
ZTO201 Bitki Besleme 2 2   4 4 Z  
THU212 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 0   1 1 Z  
STJ222 Staj I  0 0   0 2 Z  
ZTO207 Toprak Bilgisi 2 2   4 4 Z  
ISG212 İş Sağlığı ve Güvenliği - II 1 0   1 1 Z *
TOPLAM   15 8 0 25 30    
Yıl 3 / Yarıyıl 1
  Bölüm Seçmeli Ders II 2 0   2 3 S *
ZTO305 Toprak Fiziği 2 2   4 6 Z  
ZTO303 Toprak Genetiği ve Sınıflandırması 2 2   4 5 Z  
ZTO307 Laboratuvar Tekniği ve Analiz Yöntemleri 2 2   4 5 Z  
ZTO301 Güb. Ve Gübreleme 2 0   2 4 Z *
  Bölüm Seçmeli Ders Grubu III (Kültür Bitkilerinin Morfolojisi / Bitki Morfolojisi) 2 0   2 3 S  
  Fakülte Seçmeli Ders X 2 0   2 4 S *
Yıl 3 / Yarıyıl 2
  Fakülte Seçmeli Ders XI 2 2   4 4 S  
ZTO302 Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası 2 2   4 5 Z  
MTS302 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME'de MÜHENDİSLİK TASARIMI  2 2   4 5 Z  
ZTO306 Sulama Suyu Kalitesi ve Türkiye Suları 2 2   4 4 Z  
ZTO308 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi 2 0   2 3 Z  
ZTO402 Peyzaj ve Süs Bit. Güb. 2 0   2 3 Z *
  Bölüm Seçmeli Ders  IV 2 0   2 3 S *
STJ302 Staj II 0 0   0 3 Z  
TOPLAM   14 8 0 22 30    
Yıl 4 / Yarıyıl 1
  Üniversite Seçmeli Ders I 3 0   3 3 S *
ZTO401 Verimlilik Analizleri ve Değerlendirmesi 2 2   4 4 Z  
ZTO403 Bahçe Sera Bitkilerinin Gübrelenemsi 2 0   2 3 Z  
ZTO405 Toprak Mekaniği ve Teknolojisi 2 2   4 4 Z  
ZTO410 Organik Yetiştiricilikte Bitki Besleme Tekniği 2 0   2 3 Z *
ZTO409 Toprak Kimyası 2 2   4 5 Z  
  Bölüm Seçmeli Ders V 2 0   2 3 S *
ZTO400 Diploma Tezi  0 2   2 5   *
ZTO441 Diploma Tezi I 0 4   4 10 Ön Koşullu  
TOPLAM   15 12 0 27 40    
Yıl 4 / Yarıyıl 2
  Üniversite Seçmeli Ders II 3 0   3 3 S *
ZTO404 Toprak Etüd ve Haritalama 2 2   4 4 Z  
ZTO406 Toprak Verimliliği 2 2   4 5 Z  
ZTO407 Toprak Su Koruma 2 2   4 5 Z  
ZTO408 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 2   4 5 Z  
  Bölüm Seçmeli Ders VI 2 0   2 3 S *
  Diploma Tezi 0 2   2 5 Z  
TOPLAM   28 22 0 50 30    

 

 

Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yükseokulu/ Enstitü Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı Bir ders özelinde ders saatinin en fazla %40'ına kadar uzaktan verilecek derslerin adı
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Genel Kimya
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Matematik I
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Temel İstatistik
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bilgisayar Bilimi
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ekoloji
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Meteoroloji
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Üniversite Yaşamına Geçiş
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Biyokimya
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Fakülte Seçmeli Ders II 
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Fakülte Seçmeli Ders  III
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Fakülte Seçmeli Ders IV
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ekonomi
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Fakülte Seçmeli Ders V
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Fakülte Seçmeli Ders VIII
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Fakülte Seçmeli Ders IX
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bitki Besleme
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Topluma Hizmet Uygulamaları
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Staj I 
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilgisi
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Fiziği
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Genetiği ve Sınıflandırması
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Laboratuvar Tekniği ve Analiz Yöntemleri
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Seçmeli Ders Grubu III (Kültür Bitkilerinin Morfolojisi / Bitki Morfolojisi)
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Fakülte Seçmeli Ders XI
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi ve Bitki Besleme'de Mühendislik Tasarımı 
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Sulama Suyu Kalitesi ve Türkiye Suları
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Staj II
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Verimlilik Analizleri ve Değerlendirmesi
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bahçe Sera Bitkilerinin Gübrelenemsi
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Kimyası
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Diploma Tezi I
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Etüd ve Haritalama
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Verimliliği
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Su Koruma
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Diploma Tezi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ