EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Yurtdışı İlişkiler

Bölümümüz yurtdışı ilişkiler kapsamında yürütülen değişim programları (Erasmus ve Mevlana Değişim Programı) sorumluları

Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çakıcı'dır.